Af en toe komt in gesprekken naar voren dat mensen het niet helemaal snappen met betrekking tot mentorschap. Ik hoor wel eens ‘ die heb ik op school ook gehad’. Als we over het juridisch mentorschap spreken dan zijn er grofweg 3 soorten nl. de familie mentor, de ‘vrijwillig’ mentor en de professioneel mentor. De familie mentor kan een vader/moeder (of allebeide) , broer/zus enz. zijn. Er is meestal een nauwe betrokkenheid.Er worden niet heel veel eisen gesteld om een familie mentor te worden.  Dit heeft voor en nadelen. De vrijwillig mentor is aangesloten bij meestal een stichting voor Mentorschap. De stichting ondersteund de vrijwilliger in zijn/haar werk. De stichting is dan de ‘eigenlijke’ mentor. De stichting heeft ook een kader waaraan de vrijwilliger moet voldoen. Vervolgens is er dus de professioneel mentor die dit voor zijn beroep doet. De eisen aan de professioneel mentor zijn het meest uitgebreid.

Meer informatie rondom de soorten mentoren is te vinden op de site van goedvertegenwoordigd.nl

Pin It on Pinterest