Mentorschap Overijssel

Uw professionele mentor.

Wat doet een mentor voor u?

Een mentor is de belangenbehartiger en wettelijk vertegenwoordiger van zijn client. De mentor beslist, uitgangspunt is met de client, over verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Graag tot ziens, Gerrit

Professioneel mentor

Graag tot ziens, Ton

Professioneel mentor

Graag tot ziens, Liesbeth

Professioneel mentor

Adviseur & vertrouwenspersoon

Over het algemeen is de mentor voor langere tijd verbonden aan zijn client. De mentor heeft dan ook een adviseursrol en is ook vertrouwenspersoon. De mentor heeft regelmatig contact met client en/of zorgverleners. 

Mentorschapsplan

Afspraken omtrent het bezoek en het mentorschap in het algemeen worden vastgelegd in het mentorschapsplan. Dit wordt jaarlijk door de mentor met de client geevalueerd. Nieuwe afspraken worden dan weer gemaakt.

Maatwerk mentorschap

Elke situatie van een mens die onder mentorschap staat is uniek. Dit vereist maatwerk. Om te zorgen dat de zorg etc die de client moet ontvangen goed blijft kijkt de mentor mee. De taken van een mentor in het algemeen zijn:

$

Vertegenwoordigen

De client vertegenwoordigen in zijn of haar behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

 

$

Beslissingen

De client adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.

 

$

Belangen

Opkomen voor persoonlijke belangen.

 

$

Respect

Respect houden voor gewoonten, wensen en of behoeften van de client.

vrijblijvende kennismaking

U kunt mij vrijblijvend uitnodigen ter kennismaking in Overijssel ook u bent welkom op ons kantoor in Assen. Aan de Brunelstraat 77 te Assen houden wij kantoor samen met andere maatschappelijke organisaties genaamd de Werkwereld.

Pin It on Pinterest