TAR Mentorschap is  een samenwerking aangegaan met drie professionele mentoren uit het Noorden. Op deze wijze willen we de bereikbaarheid en waarneming garanderen. Er zijn afspraken gemaakt voor de bereikbaarheid buiten kantoortijden en de weekenden. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer beschikbaar. De betreffende zorgaanbieders zijn op de hoogte van dit nummer of kunnen dit nummer opvragen bij de desbetreffende mentor. Hier is ook meer informatie te verkrijgen over de bereikbaarheid in de nacht en hoe te handelen in zeer dringende zaken.

Als u  contact opneemt met het bereikbaar-en waarnemingsnummer krijgt u te maken met:

Ben Wortelboer          www.benwortelboer.n

Manfred Munters     www.manfredmunters.nl

Irma Greveling        www.tar-mentorschap.nl

Gerrit Dolstra           www.tar-mentorschap.nl

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met je mentor via info@tar-mentorschap.nl of tel: 06-239 403 66.

Pin It on Pinterest