TAR Mentorschap is sinds april een samenwerking aangegaan met drie professionele mentoren uit het Noorden. Op deze wijze willen we de bereikbaarheid en waarneming garanderen. Er zijn afspraken gemaakt voor de bereikbaarheid buiten kantoortijden en de weekenden. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer beschikbaar. De betreffende zorgaanbieders zijn op de hoogte van dit nummer of kunnen dit nummer opvragen bij de desbetreffende mentor. Hier is ook meer informatie te verkrijgen over de bereikbaarheid in de nacht en hoe te handelen in zeer dringende zaken.

Ook de waarneming tijdens bijv ziekte en vakanties wordt via dit nummer geregeld. De betreffende mentor zal op tijd communiceren als hij/zij op vakantie gaat en de juiste gegevens doorgeven aan zorgaanbieder/client. Bij (langdurige)ziekte zullen de mentoren overleggen hoe en op welke wijze de vertegenwoordiging voortgang kan vinden.

Als u  contact opneemt met het bereikbaar-en waarnemingsnummer krijgt u te maken met:

Ben Wortelboer          www.benwortelboer.nl

Erika Faber               Faber-Mentes

Manfred Munters     www.manfredmunters.nl

Irma Greveling        www.tar-mentorschap.nl

Gerrit Dolstra           www.tar-mentorschap.nl

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met je mentor via info@tar-mentorschap.nl of tel: 0592-20 10 43.

Pin It on Pinterest